Värdet är den summa som du har på dina konton vid en viss tidpunkt. Värdeutveckling är det värde som dina konton har förändrats med under året.
Värdeförändring för inkomstpensionen: Varje år räknas din inkomstpension om automatiskt mot ett index som speglar inkomsternas utveckling i samhället.
Värdeutveckling för premiepensionen: Dina premiepensionsfonders värdeutveckling under året.
Värdeutveckling för dina fribrev: Utvecklingen på de värdepapper dina fribrevspengar är placerade i.