Pensionsrätt är avsättningen på 16 respektive 2,5 procent som görs av dina pensionsgrundande inkomster kallas pensionsrätt. Dina samlade pensionsrätter under livet är grunden för att beräkna pensionen.