Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina pensionspengar ska placeras. Varje år sätts 2,5 procent av dina pensionsgrundande inkomster av till den här delen av pensionen.