Kapitalförsäkring finns att teckna hos försäkringsbolag och banker, tex Svenska Fribrevsbolaget.

Så funkar det: Kapitalförsäkringar liknar ISK. Men här kan du, åtminstone hos vissa bolag, välja om du vill ha pengarna i en traditionell försäkring eller placerade i fonder. Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid ett visst tillfälle, medan andra betalas ut under en längre tid, likt en pension. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna, men du kan även bestämma att utbetalningen av försäkringen ska ske till en förmånstagare under din livstid.

(+) Samma som för Investeringssparkontot. I kapitalförsäkringen har du också möjligheten att ha en förmånstagare till försäkringen som gör att pengarna betalas ut till den personen när du avlider. Beloppet är alltså undantaget från den vanliga arvsordningen.


Passar för: Alla som vill ha ett flexibelt sparande, som gillar lite risk och som har en relativt lång spartid. För den som vill gå i pension lite tidigare kan det vara idé att ta av det här sparandet först eller kombinera det med ganska låga uttag från pensionskontona. Så undviker man den höga skatten som tas ut för den som börjar ta ut sin pension före 65.