Det finns en gammal tumregel som säger att man över tid ska spara tio procent av den lön man får ut efter skatt. Sedan funkar det inte alltid, till exempel när du pluggar, är utan jobb eller har stora utgifter, exempelvis när du har barn.

Exempel:
• 1 000 kronor per månad i 20 år
• Kapitalet vid 65 års ålder: 268 813 kronor.
• Om utbetalningstiden är tio år blir det 2 465 kronor per månad. Utbetalningarna är omräknade till dagens penningvärde och den reala värdeutvecklingen är 2,1 procent per år. Får du istället en högre värdeutveckling blir pensionsbeloppet betydligt högre.