Löneväxling kan vara ett alternativt pensionssparande om du har lite högre lön. Din månadslön – efter löneväxlingen – bör år 2021 vara över 45 865 kronor. Tänk på att denna gräns höjs med förändringen av inkomstbasbeloppet varje år. Det gäller alltså att hålla koll på att du alltid ligger över gränsen. Annars får du minskad inbetalning till din allmänna pension och riskerar även att få lägre sjuk- och föräldrapenning.
Vid löneväxling avstår du en del av lönen och pengarna används istället för att förstärka din pension via en extra tjänstepension. Eftersom löneskatten på den pensionsförsäkringen är lägre än de sociala avgifterna kan din arbetsgivare kompensera dig för denna mellanskillnad på 5,8 procent. Då kommer du att få ut mer i pensionssparande än den lön du har avstått från.

Exempel
Den som tjänar 50 000 kronor i månaden och löneväxlar 3 000 kronor i månaden kan få en extra premie på 174 kronor i månaden. Den extra pensionsinbetalningen blir då 3 174 kr jämfört med en lönehöjning med 3 000 kronor. Om du löneväxlar 5 000 kronor ger det 290 kronor extra i månaden.

(+) Kan ge mer i pension än vad du avstått i lön om arbetsgivaren kompenserar för skillnaden i skatt. Ett automatiskt pensionssparande utan att du behöver tänka på det. En möjlig skattefördel när du i framtiden tar ut din pension om du idag betalar statlig skatt och bara kommunal skatt som pensionär.

(-) Bara fördelaktigt om du har hög lön, vilket för 2021 innebär en månadslön över 45 865 kronor, efter löneväxlingen. Se upp om du ligger på gränsen till att hamna under det beloppet. Blir du då sjuk, arbetslös eller planerar att ta ut föräldrapenning sjunker din månadsinkomst under gränsen. Se upp för höga avgifter på försäkringen. Tänk på att vid skilsmässa ingår inte det löneväxlade beloppet i en bodelning. Om du löneväxlar för att undvika skatt, tänk på att det inte går att veta något om skatteregler när det blir dags att ta ut pensionen.

Passar för: Den som har hög inkomst, är frisk, inte riskerar att bli arbetslös och är beredd att avstå lite av lönen nu för att få mer som pensionär.