Om du har lånat pengar så betalar du förutom räntan även av den faktiska skulden. På det sättet minskar summan pengar du lånat, och därmed även räntan.

(+) Du blir inte lika känslig för räntehöjningar. Betalar du av på lånet får du successivt lägre räntekostnader. Lägre fasta kostnader är bra om du skulle få lägre inkomst. Minskar skulderna blir din ekonomiska balansräkning starkare. Det i sin tur gör dig bättre rustad om du behöver sälja bostaden när priserna på bostäder faller.

(-) Du har inte samma möjlighet att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter.Det är lättare att sälja av aktier och fonder om du snabbt behöver pengar. Du har inte heller samma möjligheter att investera i något annat och den vägen få högre värdeutveckling. Det finns inget självändamål att vara skuldfri om du har ekonomiskt utrymme att ha lån. Det är din ekonomi i övrigt som bestämmer.

Passar för: Amortering är bra om du räknar med att pensionen inte blir så stor och ändå vill bo kvar i din bostad. Du får också ut mer pengar i handen om du vill sälja bostaden. Det minskar inte heller möjligheten att få bostadstillägg.