Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsverksamhet.
Under fliken Om SFB:s produkter på denna hemsida finner du mer information om SFB:s tillstånd och kontaktuppgifter
till kontrollerande myndigheter.