Därför att du kan få högre pension. Svenska Fribrevsbolagets målsättning är att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från många av våra konkurrenter har vi inga egna fonder. Dessutom går alla ersättningar som lämnas till SFB, såsom fondprovision, i sin helhet tillbaka till kunderna. Det innebär att du får låga fondavgifter samt att SFB:s mål är detsamma som ditt, att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. SFB får endast ersättning genom en försäkringsavgift.