Lagen tillät inte flytträtt tidigare, därför uteblev konkurrensen om dig som pensionssparare. Idag är många försäkringar flyttbara och avgifterna varierar mellan de olika bolagen. Skillnader i avgifter kan få stor effekt då pensionssparandet sker under så lång tid. Utöver skillnader i avgifter hos olika försäkringsbolag så kan även fondutbudet och rådgivningen variera mellan försäkringsbolagen och det kan framförallt vara en god idé att samla sina pensionsförsäkringar hos en aktör. Ett byte av försäkringsbolag kan således vara ekonomiskt fördelaktigt av olika anledningar och kan även påverka hur hög din pension blir.