Svenska Fribrevsbolaget är specialiserat på att ge dig högre pension genom att samla och slå ihop dina fribrev. Genom att anmäla dig går du igenom 3 steg som syftar till att du skall få högre pension. Vi har som målsättningen att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från våra konkurrenter har vi inga egna fonder. Dessutom går all ersättningar som fondbolagen ger SFB, så kallad fondprovision, i sin helhet tillbaka till kunderna. Det ger dig låga fondavgifter samt att du kan vara säker på att du och SFB har samma mål, att du skall välja fonder som ger så hög pension som möjligt.