Du kan:
• Se över dina fribrev / avslutade tjänstepensioner
• Spara regelbundet
• Arbeta längre
• Sänka dina kostnader, till exempel genom att amortera av på lån
• Löneväxla (se mer info om löneväxling)
• Se till att du får pension av någon annan, till exempel din partner
• Få bostadstillägg
• Avstå från försäkringsskydd du kanske inte behöver