När du investerar i fonder via ett försäkringsbolag betalar fondbolaget normalt en del av sin fondavgift som en provision till försäkringsbolaget. Det finns många olika parametrar som styr hur mycket ersättning som en fond betalar i provision, men förenklat kan man säga att ju dyrare fonden är desto mer provision erhåller försäkringsbolaget.

Hos SFB återförs ”dolda” ersättningar såsom fondprovision direkt till dig. Det innebär att du får låga fondavgifter samt något ännu viktigare, att du vet att SFB:s mål är detsamma som ditt; att du ska välja fonder som ger dig så hög pension som möjligt. SFB får endast ersättningen genom en försäkringsavgift.