Det finns två förvaltningsformer för pensionsförsäkringar. Fondförvaltning där du själv kan påverka förvaltningsbesluten och traditionell förvaltning där pensionsbolaget styr förvaltningsbesluten. Vilken typ av försäkring du har tar SFB reda på när du anmäler dig.