Fullmakten ger SFB rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har.
På fullmakten står tydligt att SFB inte kan röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar.

Att skicka in en informationsfullmakt till SFB är kostnadsfritt.

Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter. Informationsinsamlingen sker av systerbolaget Pensionskontroll via Fullmaktskollen. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten innehar ordförandeposten i bolaget.