Vi på SFB värdesätter din säkerhet och skyddar dina personuppgifter med kryptering, samt rutiner för att rensa bort sådan information som inte är nödvändig för att vi skall kunna ge dig en analys och bevaka dina försäkringar vid förändringar i villkor och flyttregler. SFB sparar normalt ingen känslig information om dig. Om så sker görs det endast med ditt skriftliga godkännande. Se mer info här: https://seniordeal.svenskafribrevsbolaget.se/villkor-56.html